Tento eshop používá k poskystování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Kravatka.cz, který provozuje Marek Roszka, Seifertova 746, 739 61  TŘINEC, IČ: 88506428, zapsán u živnostenského odboru Městkého úřadu Třince dle §71 ods.2 živnostenského zákona (č.j. 308/12/ŽU/Sik/3). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Nejsem plátce DPH.

Proces objednávky a uzavření kupní smlouvy

Ceny zboží jsou platné dle aktuálního zobrazení na eshopu k okamžiku, kdy si zboží objednáte.Štítek "Snížená cena" platí do vyprodání zásob. Informace o slevách prostřenictvím POUKAZŮ naleznete vždy v příslušné sekci spojené s danou slevou. 

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Kravatka.cz, jsou závazné pro obě strany. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka vytvořená prostřednictvím eshopu je závazná. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých povinných údajů dle pravdivé skutečnosti.
 4. Místem dodání zboží je "Dodací adresa" uvedená kupujícím při registraci / objednávce.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a následně jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Kravatka.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Všechny objednávky jsou vyřizovány dle data vytvoření. Jakékoliv úpravy a dotazy k již vytvořené objednávce neprodleně směřujte na email: info@kravatka.cz.
 8. Objednané zboží odesíláme do 2 pracovních dnů. Pokud se zásilka vrátí jako nevyzvednutá, zákazník bude informován a dotázán na opětovné zaslání. V případě, že bude požadovat druhé zaslání objednaného zboží, bude mu toto zaslaní naúčtováno jako další položka dopravného.
 9. Zboží je zasíláno dle dopravních podmínek v sekci "Doprava a platby". K ceně objednaného zboží  jsou připočteny pouze náklady na odeslání dle zvoleného způsobu platby a přepravy.
 10. Pokud nastane situace, kdy nebude možno vyřídit Vaši objednávku budeme Vás neprodleně kontaktovat.
 11. Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH, případně v měně EURO včetně DPH.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje nepřesné či vyvolávají pochybnost s dobrým záměrem koupě zboží.
 13. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 14. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje.

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro dodání objednaného zboží, provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu a interní potřebu internetového obchodu Kravatka.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
 2. Při nakládání s osobními daty se internetový obchod Kravatka.cz zavazuje řídit Zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, internetový obchod Kravatka.cz se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
 3. Zákazník využíváním služeb internetovém obchodu Kravatka.cz dává souhlas ke shromaždování osobních údajů.
 4. Kupující má právo na vymazání osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou na e-mail: info@kravatka.cz. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

Úmyslné nepřevzetí zboží

V případě, že nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem z jakéhokoliv důvodu vyzvednuta, jsme nuceni požadovat úhradu vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500 Kč. 

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů - odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo, podle § 53 odstavce 7 novely občanského zákoníku č. 367/2000 Sb., odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení prodávajícímu). Kupující obdrží zpět částku za zakoupené zboží na faktuře, včetně poštovného. Dopravu na naši adresu již hradí ze svých prostředků. Není-li kupující již schopen zboží vrátit, (protože jej již např. nemá), anebo byla hodnota zboží již snížena (protože již došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 Občanského zákoníku nahradit v penězích. Toto bude provedeno odečtením ze zaplacené kupní ceny, která bude tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.
 2. Vrácené zboží je třeba zaslat jako doporučenou zásilku (ne na dobírku - nepřebíráme je) v uvedené lhůtě s dopisem, kde uvádíte, že odstupujete od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů. 
 3. Po obdržení vráceného zboží, prodávající dle dle §53, odst. 10 Zákona č. 367/2000 Sb., občanský zákoník, nejpozději do 15 dní od převzetí odstoupení od kupní smlouvy vrátí kupujícím odpovídající částku ve prospěch jeho účtu.

Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Kravatka.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese provozovatele internetového obchodu Kravatka.cz.
 3. Zboží na reklamaci zasílejte řádně zabalené, aby nemohlo dojít k poškození při přepravě. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
 4. ZDE naleznete reklamační protokol, kde Vás žádáme o vyplnění položek označených jako povinné

Kontakt

Telefonické dotazy na uvedeném číslo 776 081 081 jsou standardně zpoplatněny dle platných tarifů Vašich zprostředkovatelů telekomunikačních služeb.

Fakturace

 1. Faktury, které Vám vystavíme v případě zakázkové výroby, jsou nejpozději splatné ke dni, uvedenému na dokladu - dnem splanosti je rozuměno datum, kdy je částka připsána ve prospěch našeho účtu. 
 2. V případě prodlení bude účtován úrok a poplatek z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.